Polityka prywatności

 

Treść

 1. Przegląd. 2
 2. Kim jesteśmy?. 3
 3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i kiedy/jak?. 3
 4. Na jakiej podstawie prawnej i w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?. 4
 5. Co z profilowaniem SILVRR i wyłącznie zautomatyzowanymi decyzjami, które mają na Ciebie znaczący wpływ? …..9
 6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?. 10
 7. Komu komunikujemy się lub udzielamy dostępu do Twoich danych osobowych?. 10
 8. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich?. 11
 9. Czy otrzymujemy jakiekolwiek informacje o Tobie od stron trzecich?. 12
 10. Jakie są Twoje prawa i jak możesz je wykorzystać?. 12
 11. Aktualizacje dotyczące polityki prywatności 14
 12. Pytania i skargi – dane kontaktowe. 14

 

1. Przegląd

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka prywatności”) daje przegląd sposobu, w jaki SILVRR, jako administrator danych (SILVRR, “my”, “nas”, “nasz”) przetwarza Twoje dane osobowe, w szczególności poprzez korzystanie z naszej aplikacji mobilnej (“Aplikacja”) lub www.wiscartapp.com strony internetowej (“Witryna”) lub korzystanie z naszych usług (“Usługi”). Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Cię o naszych działaniach związanych z przetwarzaniem danych i Twoich prawach do ochrony danych.

Do celów odpowiednich przepisów o ochronie danych administratorem danych odpowiedzialnym za Dane osobowe jest SILVRR (zgodnie z opisem w sekcji 2. poniżej).

Zapraszamy do kontaktu z nami (patrz nasze dane kontaktowe poniżej), jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych działań w zakresie ochrony danych, na które nie ma odpowiedzi w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Nasza Aplikacja lub Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, wtyczek i aplikacji. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Po opuszczeniu naszej Aplikacji, Witryny lub Usługi zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej strony trzeciej.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe za pomocą plików cookie. Aby uzyskać pełny przegląd przetwarzania przez nas danych, zalecamy zapoznanie się również z naszą Polityką plików cookie, którą można znaleźć tutaj.

 

 

2.Kim jesteśmy?

Cotsworlds Ecommerce Limited SA (zwana dalej “SILVRR“, “my“, “nas“) jest zarejestrowana przez władze belgijskie pod numerem BCE 0771.804.155, z siedzibą pod adresem [1]Avenue Louise 65-11, 1050 Bruksela. SILVRR to transgraniczna platforma handlu elektronicznego łącząca konsumentów z najlepszymi dostawcami towarów i usług na całym świecie.

SILVRR oferuje również usługę własnej marki BNPL, która ułatwia klientom podejmowanie decyzji o zakupie dzięki rozwiązaniom płatniczym Pay Later in 14 lub 30 days i Pay in 3, wśród innych regularnych opcji płatności (w sumie “rozwiązania płatnicze”).

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i kiedy/jak?

3.1 Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a zatem dotyczą wszystkich informacji o (bezpośrednio zidentyfikowanym) kliencie lub na podstawie których można wyprowadzić tożsamość klienta.

Zbieramy następujące dane osobowe od Ciebie, gdy odwiedzasz naszą Aplikację lub Witrynę i korzystasz z naszych Usług:

3.2 Kiedy/w jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe opisane w punkcie 3.1 są zbierane bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem bezpośrednich interakcji lub z jego urządzeń, przez firmę SILVRR lub za pośrednictwem stron trzecich lub publicznie dostępnych źródeł, w następujący sposób:

4.Na jakiej podstawie prawnej i w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

4.1 Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

W tej sekcji informujemy, na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe. W zależności od tej podstawy prawnej Twoje prawa w odniesieniu do naszych działań związanych z przetwarzaniem mogą się różnić.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie jednej z następujących podstaw prawnych:

4.2 W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są istotne dla osiągnięcia tego celu.

W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe w jednym z następujących celów:

4.3 Przegląd naszych działań związanych z przetwarzaniem

Celów

(mianowicie, co robimy, dlaczego i kiedy)

Kategorie danych osobowych wykorzystywanych w tym celu oraz ich źródło

(Więcej informacji na temat każdej kategorii można znaleźć w punkcie 3)

Podstawa prawna przetwarzania na podstawie RODO
Zapobieganie oszustwom (w sposób ciągły podczas korzystania z naszej Aplikacji)

 

 

·       informacje związane z urządzeniem;

·       dane kontaktowe;

·       informacje identyfikacyjne (tylko w zakresie istotnym dla celów zapobiegania nadużyciom finansowym);

·       informacje finansowe;

·       informacje kontaktowe;

·       dodatkowe informacje;

Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie SILVRR (w celu zapobiegania oszustwom w korzystaniu z naszych Usług, które przynoszą również korzyści naszym klientom).

W przypadku, gdy przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych, nasze przetwarzanie będzie odbywać się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub na podstawie obowiązku prawnego w zależności od jurysdykcji.

Należy pamiętać, że przetwarzamy dodatkowe informacje (patrz sekcja 3. w celu uzyskania dalszych informacji) tylko pod warunkiem, że wyraziłeś na to wyraźną zgodę.

(bezpośredni) Marketing (w sposób ciągły, o ile pozostajesz naszym klientem lub dopóki nie sprzeciwisz się naszemu przetwarzaniu w celach marketingowych) ·       dane kontaktowe;

·       informacje o towarach/usługach;

Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie SILVRR (naszym interesie polegającym na informowaniu Cię o naszych produktach i Usługach)).
Realizacja Usługi (Usług) (podczas korzystania z naszych Usług i do czasu ich zakończenia) ·       informacje o towarach/usługach; Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.
Poznaj swojego klienta (“KYC”)

(gdy rejestrujesz się u nas; i w regularnych odstępach czasu, aby aktualizować swoje dane)

·       informacje identyfikacyjne ; Przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadniony interes firmy SILVRR (poznanie swoich klientów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania umowy).

W przypadku, gdy przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych, nasze przetwarzanie będzie odbywać się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub na podstawie obowiązku prawnego w zależności od jurysdykcji, na przykład zgodności z prawem AML.

 

Ocena kredytowa (gdy ubiegasz się o jedno z naszych rozwiązań płatniczych i pod warunkiem, że te rozwiązania płatnicze są dostępne w Twojej jurysdykcji) ·       informacje finansowe;

·       informacje kontaktowe;

·       dodatkowe informacje;

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, i opiera się na uzasadnionym interesie SILVRR (w celu zapewnienia wypłacalności swoich klientów).

O ile opiera się to na zautomatyzowanym indywidualnym podejmowaniu decyzji, podejmowanie decyzji odbywa się zgodnie z art. 22 RODO.

Oznacza to w szczególności, że zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa, będzie przeprowadzane wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.

W takich przypadkach podejmiemy odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby po naszej stronie, do wyrażenia Twojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

 

Pobieranie płatności ·       informacje finansowe;

·       dodatkowe informacje;

Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie SILVRR polegającym na pobieraniu płatności.

 

Szkolenie naszych systemów sztucznej inteligencji ·       każdą kategorię danych osobowych (w zakresie niezbędnym do celu, dla którego są przetwarzane); Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie SILVRR (polegającym na dostarczaniu, zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania i ulepszaniu naszej Platformy i Usług).
ulepszanie naszych Usług

 

·       informacje o towarach/usługach;

·       dodatkowe informacje;

Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie SILVRR (polegającym na ulepszaniu naszych Usług).
zgodność z obowiązującymi przepisami ·       każdą kategorię danych osobowych (w zakresie niezbędnym do celu, dla którego są przetwarzane); Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega SILVRR.

5.A co z profilowaniem SILVRR i wyłącznie zautomatyzowanymi decyzjami, które znacząco na Ciebie wpływają?

5.4 Profilowania

Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny niektórych spraw osobistych, na przykład poprzez analizę lub przewidywanie Zachowania i osobistych preferencji użytkownika jako klienta (np. zainteresowań zakupowych).

Używamy profilowania, aby zapewnić Ci lepszą obsługę, a mianowicie zapewnić:

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się naszemu profilowaniu w celach marketingowych, kontaktując się z nami (patrz nasze dane kontaktowe w sekcji 12. Jeśli sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu, zaprzestaniemy naszego profilowania w celach marketingowych. Należy pamiętać, że po rozwiązaniu umowy z nami zaprzestaniemy również profilowania w celach marketingowych.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania / uwagi dotyczące sposobu, w jaki postępujemy w naszym profilowaniu (patrz nasze dane kontaktowe w sekcji 12.

5.5 Wyłącznie zautomatyzowane decyzje, które znacząco wpływają na Ciebie

Wyłącznie zautomatyzowana decyzja odnosi się do decyzji, która została Ci dostarczona bez udziału żadnego z naszych pracowników w procesie podejmowania decyzji. Takie przetwarzanie, obejmujące wyłącznie środki technologiczne, pozwala nam zaoferować Państwu obiektywną i przejrzystą decyzję.

W celu zawarcia z Tobą umowy dotyczącej naszych rozwiązań płatniczych, zapewniamy Ci wyłącznie zautomatyzowaną decyzję, w której:

Decyzje te są podejmowane na podstawie danych, które nam przekazujesz, danych, które zbieramy od stron trzecich lub źródeł publicznych, a także naszych wewnętrznych polityk opartych na naszych wewnętrznych poziomach ryzyka kredytowego i ogólnych stopach spłaty naszych klientów (w zależności na przykład od kategorii produktów) i możemy wykorzystywać, między innymi,  matematyczno-statystyczne procedury obliczania prawdopodobieństwa płatności na podstawie tych informacji (scoring). Używamy Twoich danych adresowych do punktacji. Jednak punktacja nigdy nie opiera się tylko na danych adresowych.

Decyzje te są podejmowane w celu ustalenia, czy Twoje zachowanie wskazywało na możliwe nieuczciwe zachowanie lub jest niezgodne z tym, co wiemy o Tobie, czy naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz. Decyzje te są podejmowane na podstawie danych, które nam przekazujesz lub zbieranych z Twojego urządzenia. Możemy korzystać między innymi z procedur matematyczno-statystycznych do obliczania prawdopodobieństwa płatności na podstawie tych informacji (scoring). Używamy Twoich danych adresowych do punktacji. Jednak punktacja nigdy nie opiera się tylko na danych adresowych.

Jak wskazano powyżej, niektóre z podejmowanych przez nas decyzji są wyłącznie zautomatyzowane, a ponieważ wpływają na dostęp do niektórych naszych Usług, znacząco wpływają na Ciebie jako klienta. Możesz sprzeciwić się wyłącznie zautomatyzowanej decyzji, która znacząco na Ciebie wpłynęła, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej service@silvrr.com i zakwestionować naszą decyzję. W takim przypadku jeden z naszych pracowników sprawdzi Twoje zapytanie i upewni się, że Twój wniosek kredytowy lub profil ryzyka oszustwa zostaną sprawdzone z udziałem interwencji człowieka.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, w jaki sposób podchodzimy do naszych wyłącznie zautomatyzowanych decyzji (patrz nasze dane kontaktowe w sekcji 12.

6.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe w możliwym do zidentyfikowania formacie tylko tak długo, jak jest to konieczne do celu, dla którego je przetwarzamy (patrz więcej informacji na ten temat w sekcji 4.3) oraz, należycie ograniczone, tak długo, jak jest to  wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi (np. Przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisami podatkowymi).

W szczególności, gdy mamy z Tobą stosunek umowny, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo trwa ten stosunek umowny, a następnie należycie ograniczone tak długo, jak jest to konieczne do przechowywania dowodów prawnych, ochrony nas przed roszczeniami i ochrony naszych praw. Możemy również przechowywać dane przez dłuższy okres, jeśli jest to wymagane przez prawo.

W każdym przypadku będziemy chronić poufność Twoich danych i w stosownych przypadkach podejmiemy kroki w celu anonimizacji Twoich danych osobowych i wszelkich innych informacji.

7.Komu komunikujemy się lub udzielamy dostępu do Twoich danych osobowych?

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych, które zbieramy o Tobie, stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy udostępniać dane osobowe, aby umożliwić wykonywanie naszych Usług, z których zdecydowałeś się korzystać. W związku z tym możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym handlowcom, dostawcom lub innym odpowiednim osobom (“Partnerzy”).

Możemy przekazywać dane stronom trzecim, które przetwarzają dane w kontekście wykonywania lub oferowania naszych Usług w naszym imieniu (podwykonawcy, którzy zintegrowali nasze Usługi z własnymi platformami lub aplikacjami i oferują je swoim klientom lub sprzedawcom, z którymi nie mamy stosunku umownego). Podmioty te działają albo jako podmioty przetwarzające dla nas, albo dla klientów lub handlowców, którym oferują swoje usługi. Działając jako nasi podmioty przetwarzające, nie są upoważnieni do wykorzystywania danych ani ujawniania ich w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej lub w celu spełnienia wymogów prawnych. Podmioty przetwarzające dostęp do Państwa danych osobowych zazwyczaj działają w systemach informatycznych. Umownie wymagamy od tych stron trzecich i naszych Partnerów odpowiedniego zabezpieczenia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, które przetwarzają w naszym imieniu.

Możemy również ujawnić dane o Tobie: (i) jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub proces prawny, (ii) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym zgodnie z ich kompetencjami lub (iii) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu zapobieżenia szkodom fizycznym, lub (iv) w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub faktycznej nieuczciwej lub nielegalnej działalności,  zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto możemy w uzasadniony sposób udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług w celu ulepszenia naszych Usług, jak określono w sekcji 4.2 powyżej. Zastrzegamy sobie również prawo do przekazania wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów mających wpływ na Aplikację. Jeśli taka sprzedaż lub przeniesienie nastąpi, zapewnimy, że (i) zostaniesz poinformowany o takim zdarzeniu i (ii) dane osobowe, które nam przekazałeś, pozostaną traktowane w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.]

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat podmiotów, którym ujawniamy, skontaktuj się z service.de@silvrr.com.

8.Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich?

SILVRR może (i) zawierać umowy ze sprzedawcami i dostawcami znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na mocy których mają oni dostęp do danych osobowych lub (ii) przekazywać dane osobowe podmiotom, w tym podmiotom należącym do grupy, do których należy SILVRR, zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (takim jak np. Chiny, Indonezja).

Poziom ochrony danych w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego może być niższy niż poziom ochrony danych oferowany w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i transferów poza Europejski Obszar Gospodarczy. SILVRR zapewnia zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony takich danych osobowych poprzez wdrożenie co najmniej jednego z zabezpieczeń określonych w rozdziale V ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,  oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (“ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub “RODO”)).

W przypadku, gdy SILVRR nie może polegać na decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony podjętej przez Komisję Europejską na podstawie art. 45 RODO w odniesieniu do przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, SILVRR zawrze standardowe klauzule umowne (zatwierdzone przez Komisję Europejską) zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO z odbiorcą Twoich danych osobowych. Ponadto, w razie potrzeby, SILVRR może podjąć dodatkowe środki w celu zapewnienia zgodności z poziomem ochrony gwarantowanym w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (“EOG”), ale Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG w pewnych sytuacjach, w tym (bez ograniczenia tej listy) w ramach podmiotów, do których należy SILVRR lub do jednego z naszych sprzedawców poza EOG, z dostawcą lub podmiotem przetwarzającym mającym siedzibę poza EOG.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat podmiotów, krajów, w których przekazywane są Twoje dane, oraz środków ochronnych, które podejmujemy, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (patrz dane kontaktowe w sekcji 12. poniżej).

9.Czy otrzymujemy jakieś informacje o Tobie od stron trzecich?

Tak.

Możemy otrzymywać dodatkowe informacje na temat Twojego zachowania lub konsumpcji od biur kredytowych, operatorów telekomunikacyjnych lub z innej platformy handlu elektronicznego, z którą miałeś do czynienia, jeśli są dostępne do wykorzystania i tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

10.Jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich skorzystać?

10.6 Prawa do ochrony danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Ci następujące prawa:

a)      Prawo dostępu

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy, co oznacza, że masz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.

b)      Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, odpowiednio uzupełnionych (co może wiązać się z dostarczeniem dodatkowego oświadczenia do niekompletnych danych).

c)      Twoje prawo do usunięcia danych

Możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, które Cię dotyczą, w następujących okolicznościach:

Nie musimy jednak wyrażać zgody na usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych w sytuacjach określonych przez prawo, w których jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy czas.

d)      Twoje prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli masz problem z treścią przechowywanych przez nas informacji lub ze sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz ograniczyć sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Masz prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania przez nas w następujących okolicznościach:

e)      Twoje prawo do przenoszenia danych

Tam, gdzie ma to zastosowanie prawne, masz prawo do tego, aby dane osobowe, które nam przekazałeś, zostały Ci zwrócone lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, przekazane stronie trzeciej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Na Twoje żądanie dostarczymy Tobie lub odbiorcy wskazanemu przez Ciebie w Twoim pisemnym wniosku kopię takich danych osobowych w formacie CSV lub podobnym.

f)        Twoje prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu bezwzględne prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim. W niektórych przypadkach i w zależności od podstawy prawnej przetwarzania przez nas Twoich danych, Twoje prawo do sprzeciwu może być ograniczone.

g)      Twoje prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.  Masz prawo wycofać swoją zgodę na takie działania w dowolnym momencie, wysyłając żądanie przez naszą Aplikację. Takie wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych w przeszłości. Należy pamiętać, że sprzeciw wobec niektórych procesów przetwarzania może jednak wpłynąć na niektóre aspekty korzystania z naszych Usług, ponieważ SILVRR nie może ich dostarczyć bez przetwarzania niezbędnych elementów danych osobowych.

h)      Twoje prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Masz prawo zażądać, abyśmy nie podejmowali decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane procesy, w tym profilowanie. Możesz sprzeciwić się takiej zautomatyzowanej decyzji i poprosić o zapoznanie się z nią, chyba że taka decyzja jest dozwolona przez obowiązujące prawo, któremu podlegamy.

10.7 Jak korzystać z praw do ochrony danych

Możesz skorzystać ze wszystkich swoich praw do ochrony danych, o których mowa w niniejszym punkcie 10. niniejszej Polityki prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, wysyłając nam wniosek zawierający Twoje imię i nazwisko oraz, jeśli jest to konieczne do weryfikacji Twojej tożsamości, kopię dowodu osobistego / dokumentu tożsamości (paszportu lub innego dowodu tożsamości) za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę w rozsądnym terminie.

Wykonywanie jakichkolwiek praw do ochrony danych, o których mowa w niniejszym punkcie 10. niniejszej Polityki Prywatności jest bezpłatna. Zastrzegamy sobie jednak prawo do naliczenia uzasadnionych opłat, jeśli zażądasz, jeśli jest to wyraźnie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne.

11.Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej Aplikacji lub Witryny lub za pośrednictwem innych regularnych środków komunikacji. Dalsze korzystanie z Aplikacji, Witryny lub Usług po modyfikacji niniejszej Polityki prywatności wiąże się z akceptacją zmodyfikowanej Polityki prywatności.

Zapewnimy, że zostaniesz poinformowany o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ zmiany na Ciebie.

12.Pytania i skargi – Dane kontaktowe

Jeśli masz pytanie dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub ochrony danych w SILVRR, możesz skontaktować się z naszym zespołem ds. ochrony danych pod adresem privacy@silvrr.com. Wyślij również wiadomość e-mail do naszego zespołu ds. ochrony danych, jeśli chcesz skorzystać z prawa dostępu lub usunięcia danych lub jakiegokolwiek innego prawa do ochrony danych zgodnie z art. 15-22 DSGVO, w tym cofnięcia zgody w celach marketingowych, rezygnacji z subskrypcji biuletynu itp. Aby uzyskać bezpośredni kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, prosimy o przesłanie wniosku pocztą elektroniczną na poniższy adres z dopiskiem “Do wiadomości inspektora ochrony danych”:

W przypadku skontaktowania się z nami, jesteś zobowiązany do podania co najmniej swojego imienia i nazwiska oraz kopii dowodu osobistego / dokumentu tożsamości, gdy jest to konieczne do identyfikacji Ciebie (paszport lub inny dowód tożsamości). W przeciwnym razie nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować, a co za tym idzie, odpowiedzieć na Twoją skargę.

Jeśli uważasz, że nie odpowiedzieliśmy odpowiednio na Twoje pytania lub wątpliwości, masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do organów ochrony danych, np. do organu właściwego dla nas w Belgii, korzystając z następujących danych kontaktowych:

 

Ja, Dawid Uchryńczuk, oświadczam, że ten dokument dnia 24 lutego 2022 został przetłumaczony i sprawdzony pod względem poprawności i wierności z oryginałem.

I, Dawid Uchryńczuk, certify that this document on February 24, 2022 has been translated and checked for accuracy and fidelity to the original.

 

[1] Transgraniczny Bank Przedsiębiorstw.